J. Basanavičiaus gatvė 70, Utena, 28194

Įmonės kodas: 184295582

Telefonas:
(8 389) 50990

Centro darbo laikas:

darbo dienomis 8.00 val. – 17.00 val.

penktadieniais 8.00 val. – 15.45 val.

pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Socialiniai partneriai

partner7 partner1 partner2 partner3 partner4 partner5 logo 

Skelbiami viešieji pirkimai

Pareigybių sąrašas

PATVIRTINTA

Utenos rajono socialinių paslaugų

centro Direktoriaus 2017-02-23

įsakymu Nr. V- 90

 

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Profesijos kodas

 

 

Pareigybės grupė

 

 

Pareigybės lygis

 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas pagal įstatymą

 

 

Iš viso

Pareigybės,

išlaikomos iš Savivaldybės biudžeto, skaičius

 

Pareigybės, išlaikomos iš valstybės tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui, skaičius

 

 

 

Iš viso

Iš jų išlaikomos iš biudžetinių įstaigos pajamų
1.      1. Direktorius 112038 I A1 4,6-12,4 1 1
2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 263506 I A1 1 1
3. Vyriausiasis buhalteris 241103 III A2 3,3-10,5 1 1
4. Personalo specialistas 242305 III B 3,03-7,3 1 1
5. Pagalbos į namus padalinio vedėjas 263506 II A2 3,5-9,9 1 1
6. Ūkvedys 515101 III B 3,09-7,4 0,75 0,75
7. Pastatų priežiūros darbininkas 515301 V D MMA 0,5 0,5
8. Valytojas-kiemsargis 911209 V D MMA 1 1
9. Vairuotojas 832203 IV B 3,09-7,4 1 1
10. Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais 263506 III A2 3,2-9,5 0,25 0,25
11. Socialinis darbuotojas socialinei reabilitacijai

 

263506 III A2 3,3-10,5 1 1
12. Socialinis darbuotojas 341206 III A2 3,1-8,5 1,5 1,5 1
13. Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis 263506 III A2 3,06—10,5 17 17
14. Lankomosios  priežiūros darbuotojas            341206 IV C 3,02-7,0 10,75 10,75
15. Socialinio darbuotojo padėjėjas 341205 IV C 3,0-5,3 13,25 13,25
                       Iš viso 52,00 21,75 1 30,25

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 PROJEKTE „INTEGRUOTŲ SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMAS

ASMENS NAMUOSE UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ DIRBANČIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Profesijos kodas Pareigybės grupė Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas pagal įstatymą Pareigybė išlaikoma projektui skirtų lėšų
1. Bendrosios praktikos slaugytojas 222101 III A 3,06-7,6 1,2
2. Slaugytojo padėjėjas 532103 IV C 3,0-5,3 12
3. Masažuotojas 325503 III A 3,6-7,6 1,2

 

 

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.  Pareigos Pareigybės Pareigybių aprašymas
1 Direktorius 1
2 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 1 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO   DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
3 Vyriausias buhalteris 1 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
4 Personalo specialistas 1  UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PERSONALO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
5 Pagalbos į namus padalinio vedėjas 1 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGALBOS Į NAMUS PADALINIO VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
6 Ūkvedys 0,5 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
7 Pastatų priežiūros darbininkas 0,5 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PASTATŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
8 Valytojas-kiemsargis 1 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
VALYTOJO – KIEMSARGIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
9 Vairuotojas 1 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
10 Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais 0,25 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SU NEĮGALIAISIAIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
11 Socialinis darbuotojas socialinei reabilitacijai 1 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠAS
12 Socialinis darbuotojas 1,25 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠAS UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
13 Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis 11 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SU SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
14 Lankomosios priežiūros specialistas           11,25 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LANKOMOSIOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
15 Socialinio darbuotojo padėjėjas 15,5 UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE
SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS