J. Basanavičiaus gatvė 70, Utena, 28194

Įmonės kodas: 184295582

Telefonas:
(8 389) 50990

Centro darbo laikas:

darbo dienomis 8.00 val. – 17.00 val.

penktadieniais 8.00 val. – 15.45 val.

pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Socialiniai partneriai

partner7 partner1 partner2 partner3 partner4 partner5 logo 

Skelbiami viešieji pirkimai

Pareigybių sąrašas

PATVIRTINTA

Utenos rajono socialinių paslaugų

centro Direktoriaus 2018-02-27

įsakymu Nr. V- 41

 

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO,

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Profesijos kodas Pareigybės grupė Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas Iš viso Pareigybės, išlaikomos iš Savivaldybės biudžeto, skaičius Pareigybės, išlaikomos iš valstybės tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui,

Skaičius

Iš viso Iš jų išlaikomos iš biudžetinės įstaigos pajamų
1 Direktorius 112038 I A2 4,8-12,8 1 1    
2 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 263506 I A2 4,32-11,52 1 1    
3 Vyriausiasis buhalteris 241103 III A2 3,41-10,5 1 1    
4 Personalo specialistas 242305 III B 3,15-7,3 1 1    
5 Pagalbos į namus padalinio vedėjas 263506 II A2 3,61-9,9 1 1    
6 Ūkvedys 515101 III B 3,19-7,4 1 1    
7 Pastatų priežiūros darbininkas 515301 V D MMA 0,5 0,5    
8 Valytojas – kiemsargis 911209 V D MMA 1 1    
9 Vairuotojas 832203 IV C 3,14-5,4 1 1    
10 Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais 263506 III A2 3,31-9,5 0,25 0,25    
11 Socialinis darbuotojas socialinei reabilitacijai 263506 III A2 3,41-10,5 1 1    
                   
12 Socialinis darbuotojas 341206 III A2 3,22-8,5 2,5 2,5 2  
13 Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis 263506 III A2 3,41-10,5 20     20
14 Lankomosios priežiūros darbuotojas 341206 IV C 3,12-7,0 11,75 11,75    
  Iš viso         44 22 2 20

 

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBUOTOJŲ, DARBO UŽMOKESTĮ GAUNANČIŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ,  

PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Profesijos kodas Pareigybės grupė Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas Pareigybės
1 Socialinio darbuotojo padėjėjas 341205 IV C 3,14-5,4 Pagal poreikį

 

 

PROJEKTE „INTEGRUOTŲ SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMAS

ASMENS NAMUOSE UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ  PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Profesijos kodas Pareigybės grupė Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas Pareigybė išlaikoma iš projektui skirtų lėšų
1 Bendrosios praktikos slaugytojas 222101 III A 3,17-7,6 1,2
2 Slaugytojo padėjėjas 532103 IV C 3,12-5,3 12
3 Masažuotojas 325503 III A 3,17-7,6 1,2