J. Basanavičiaus gatvė 70, Utena, 28194

Įmonės kodas: 184295582

Telefonas:
(8 389) 50990

Centro darbo laikas:

darbo dienomis 8.00 val. – 17.00 val.

penktadieniais 8.00 val. – 15.45 val.

pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Socialiniai partneriai

partner7 partner1 partner2 partner3 partner4 partner5 logo 

Skelbiami viešieji pirkimai

Misija, vizija, tikslas

Centro misija – teikti socialines paslaugas ekonominių, teisinių ir organizacinių priemonių pagalba, siekti sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims ir šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra nepakankamos, jog jie tinkamai galėtų pasirūpinti savimi patys. Siekti asmens sąveikos su jų socialine aplinka pokyčių. Įgalinti paslaugų gavėjus tarpusavio santykių bei socialinių problemų sprendimui, gyvenimo kokybės gerinimui.

 

Centro vizija – socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra ir įvairovė, apimanti įvairias socialinių asmenų grupes. Centras atviras visuomenei, besiintegruojantis į Lietuvos ir Europos sistemą, besiorientuojantis į regiono poreikius ir interesus, infrastruktūros kaitą. Vadovaujasi demokratiniais principais.

 

Centro tikslas – didinti visų Utenos rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (šeimoms).

 
Centro vertybinės nuostatos –  gerbti paslaugų gavėjus ir vertinti kiekvieno iš jų individualumą; būti empatišku, stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją ir jam padėti; vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų; pasitikėti paslaugų gavėjais, būti objektyviais priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis; sukurti bendradarbiavimo su paslaugų gavėju santykius, į jo problemų sprendimą įtraukiant jį patį, jo šeimą, bendruomenę; laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti paslaugų gavėjo interesus.