J. Basanavičiaus gatvė 70, Utena, 28194

Įmonės kodas: 184295582

Telefonas:
(8 389) 50990

Centro darbo laikas:

darbo dienomis 8.00 val. – 17.00 val.

penktadieniais 8.00 val. – 15.45 val.

pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Socialiniai partneriai

partner7 partner1 partner2 partner3 partner4 partner5 logo 

Skelbiami viešieji pirkimai

Klientams

Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugu sąrašas ir kainos

 

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA

 • Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti  pagalba dienos  metu (informavimas, konsultavimas ,
 • tarpininkavimas,  bendravimas, maitinimo organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas,  kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir kt.).

Dėl dienos socialinės globos paslaugų kreiptis telefonu (8 389) 50 990. Padalinio vadovas vyksta į kliento namus.

INTEGRALI PAGALBA

 • Slaugos ir socialinių paslaugų visuma, tenkinant slaugos ir socialinių paslaugų poreikius, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGA

 • Informavimas, konsultavimas , tarpininkavimas,  bendravimas, maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apiperkant, rūpinantis asmens higiena), lydėjimas į įstaigas.

Dėl pagalbos į namus paslaugų kreiptis telefonu (8 389) 50 990. Padalinio vadovas vyksta į kliento namus.

PRAŠYMAS–PARAIŠKA SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTI

PAGALBOS PINIGAI

 • Skiriami su negalia ar senyvo amžiaus žmonėms, susimokėti už pagalbą, savo pobūdžiu analogiška bendrosioms socialinėms paslaugoms, ar socialinei priežiūrai, kurią asmeniui (šeimai) gali suteikti kiti asmenys, kada dėl objektyvių priežasčių paslaugų teikti neturi galimybės Socialinių paslaugų centras.

TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGA

 • Specialaus transporto paslauga teikiama asmenims, kurie dėl neįgalumo, ligos ar senatvės turi judėjimo funkcijos sutrikimų ir negali naudotis visuomeniniu transportu.

ASMENS, KURIAM REIKIA SPECIALIOSIOS PAGALBOS PRIEMONIŲ

PRAŠYMAS SUTEIKTI TRANSPORTO PASLAUGĄ

APRŪPINIMAS TECHNINĖMIS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (Pažastiniais ramentais, alkūniniais ramentais ir t.t.)

Dokumentai reikalingi techninės pagalbos priemonėms gauti:

 • prašymas
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje),
 • asmens socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, neįgaliojo, bedarbio pažymėjimas),
 • išrašas iš medicininių dokumentų (F27/a);
 • atskirais atvejais kiti dokumentai

Informavimo galimybės dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro korupcijos atvejų

 

Piliečiams sudarytos sąlygos pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus:  

Utenos rajono socialinių paslaugų centras, J. Basanavičiaus g. 70, LT-28194, Utena, skambinant telefonu 8 389 50 866 (darbo valandomis), atsiunčiant elektroniniu paštu info@utenosspc.lt

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Utenos rajono socialinių paslaugų centre:

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ligita Reišienė , tel. 8 614 35 161, e. p. ligita.reisiene@utena.lt