J. Basanavičiaus gatvė 70, Utena, 28194

Įmonės kodas: 184295582

Telefonas:
(8 389) 50990

Centro darbo laikas:

darbo dienomis 8.00 val. – 17.00 val.

penktadieniais 8.00 val. – 15.45 val.

pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Socialiniai partneriai

partner7 partner1 partner2 partner3 partner4 partner5 logo 

Skelbiami viešieji pirkimai

Darbo užmokestis

Utenos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų,dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Litais (2013-2014m.).

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Eil. Nr.

 

Pareigos Pareigybės Vienodas pareigas einančių darbuotojų

skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m.
1 Direktorius 1 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 1 1 *
3 Vyriausiasis buhalteris 1 1 *
4 Personalo specialistas 1 1 *
5 Pagalbos į namus padalinio vedėjas 1 1 *
6 Ūkvedys 0,5 1 *
7 Pastatų priežiūros darbininkas 0,5 1 *
8 Valytojas-kiemsargis 1 1 *
9 Vairuotojas 1 1 *
10 Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais 0,25 1 *
11 Socialinis darbuotojas socialinei reabilitacijai 1 1 *
12 Socialinis darbuotojas 1,25 2 425
13 Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis 11 13 666
14 Lankomosios  priežiūros darbuotojas            11,25 12 385
15 Socialinio darbuotojo padėjėjas 15,5 14 392

 

 

________________________________